Meer overleg gewenst tussen ambtelijke en bestuurlijke top decentrale overheden

De dualisering van het decentraal bestuur, de politisering van de waterschappen en de roep om een beter presterende overheid leiden tot veranderingen in de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen en de topstructuur. De visies van topambtenaren en bestuurders over de gewenste rolinvulling lopen dikwijls uiteen. Dat is vaak de basis voor conflicten.

Trefwoorden: Tags: Organisatie