Onderzoek lokaal bestuur in tweevoud

Op grond van de Gemeentewet (GW) moeten gemeenten twee soorten onderzoek uitvoeren: het onderzoek van de rekenkamer(commissie) en het college onderzoek. Deze moeten bijdragen aan verbetering van het lokale bestuur. In deze bijdrage wordt onder meer ingegaan op de belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen deze onderzoeken en de verhouding met het onderzoek door de externe accountant.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Economie