Steeds meer duidelijkheid over rechtmatigheid

Kort na elkaar verschenen drie publicaties over rechtmatigheidscontrole bij gemeenten en provincies. Een onderzoek naar de rechtmatigheidscontrole 2004 door Haute Finance werd gevolgd door de kadernota van het Platform Rechtmatigheid, waarin op de gesignaleerde problemen werd ingegaan. De trits werd gesloten door een circulaire van het ministerie van BZK.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering