Strategisch grondbeleid en government governance

Aan grondexploitatie kleven voor gemeenten zekere risico�s. Zij zullen duidelijke beleidsdoelstellingen moeten formuleren. Voor inzicht in de risico�s is een gedegen visie vereist op de inrichting van de totale planning- sturings- en controlcyclus.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening