Wet FIDO en de publieke taak onder de Wet dualisering

Sinds de Wet dualisering is ingevoerd, bestaat soms onzekerheid over rechtshandelingen door gemeenten die mede in het kader van de publieke taak plaatsvinden. Een overzicht van de formele aspecten zoals besluitvorming en bevoegdheden van het gemeentebestuur.

Trefwoorden: Tags: Financiering