Wet maatschappelijke ondersteuning risico voor gemeenten?

De WMO veronderstelt dat gemeenten een samenhangend beleid ontwikkelen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en aanverwante terreinen. Naast de grote mate van beleidsvrijheid, kunnen gemeenten ook de bijbehorende middelen binnen ruime grenzen naar eigen bevinding inzetten. De verruiming van de beleidsbepalende rol van de gemeente impliceert ook een toenemend risico. Nu het doel van de nieuwe wet en de rol van gemeenten in het nieuwe krachtenveld van zorgaanbieders en zorgverstrekkers steeds helderder wordt, is het tijd de aandacht te vestigen op de uitvoering.

Trefwoorden: Tags: Organisatie