Hoe werkt BNG Gebiedsontwikkeling?

Om risico’s te beperken en te beheersen heeft BNG Gebiedsontwikkeling de werkwijze ontwikkeld om grondposities zoveel mogelijk eerst in te nemen, nadat de bestemmingsfunctie is geregeld en nadat verkoop van de grond afdoende is verzekerd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Daarmee wordt de tijdspanne tussen inname van een grondpositie en afzet van de gronden beduidend bekort. BNG Gebiedsontwikkeling zet hierbij een specifieke commerciële aanpak in om vooraf voldoende zekerheid te verkrijgen over de noodzakelijke grondeigendom op basis van voorwaardelijke contracten, met parallel daaraan eerder en diepgaand marktonderzoek en inzet van vastgoed- en afzetnetwerken om zekerheid over de verkoop te genereren. Naast een marktconforme fasering is het bestemmingsplan het instrument om deze wijze van risico-afdekking te bereiken.

Voorbereiding

 • Indien gewenst opstelling quickscan, gevolgd door:
 • Opstelling haalbaarheidsanalyse met risicoprofiel.
 • Integraal: ruimtelijke planinvulling/mogelijkheden, maatschappelijke randvoorwaarden beleid, marktbehoefte, grex en financiering.
 • Sluiten samenwerkingsovereenkomst.
 • Inzet risicodragend kapitaal op 50%-50% basis.
 • Inrekenen risicobuffer obv risicoprofiel.
 • Afspraken evaluatie- en exitmogelijkheden.
 • Opzet projectorganisatie, veelal BV/CV-constructie of op basis SOK.

Ontwikkelingstraject t/m bestemmingsplan

 • Ontwikkeling stedenbouwkundig plan.
 • Contractvorming grondeigendom en doorlopen procedure bestemmingsplan.
 • Vermarkting en contractvorming grondverkoop.

Uitvoeringstraject na bestemmingsplan

 • Financiering overig benodigd vermogen tot marktwaarde onderpand onroerend goed onder
  borging gemeente.
 • Bouwrijp maken, bouwperiode vastgoed, woonrijp maken.

 

Voorbeeldprojecten


 

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
Yes

 Content Query