Producten en diensten

Ter voorbereiding van een samenwerking voert BNG Gebiedsontwikkeling samen met de publieke partner een haalbaarheidsstudie uit. Hierin zit een uitgebreide risico-analyse, waarin naast de ruimtelijke mogelijkheden, de marktbehoefte tot op NAW-niveau en de gewenste maatschappelijke randvoorwaarden in beeld worden gebracht.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie brengt de volgende zaken duidelijk in beeld:

  • de ruimtelijke kwalitatieve mogelijkheden als basis voor de opstelling van een bestemmingsplan;
  • de marktmogelijkheden en de wijze waarop deze mogelijkheden kunnen worden benut in relatie tot een verwervingsstrategie;
  • de risico’s en de wijze waarop deze kunnen worden beheerst; en
  • de omvang en vorm van de benodigde financiering.

Vervolgdiensten

In vervolg op de resultaten van de haalbaarheidsstudie biedt BNG Gebiedsontwikkeling de volgende diensten:

  • planmanagement: projectleiding inzetten voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het project (in aanvulling op de beschikbare expertise bij de publieke partner);
  • Projectmanagement: begeleiding van de uitvoering van projecten,
  • Planeconomie;
  • Financieringsvormgeving; 
  • Proces- en projectcontrol; en
  • Projectadministratie.

Samenwerkingsvorm

BNG Gebiedsontwikkeling werkt meestal volgens de CV/BV-constructie, waarmee een stabiele en duidelijke samenwerkingsvorm wordt ingevuld die recht doet aan de lange samenwerkingstermijn.
Een lange uitvoeringstermijn maakt een flexibele samenwerking noodzakelijk om in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke en bestuurlijke situaties en ontwikkelingen.

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
 

 Content Query