Wat kan BNG Gebiedsontwikkeling voor u betekenen?

BNG Gebiedsontwikkeling is opgericht om de publieke sector te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke projecten. Dit doen wij door de inzet van expertise bij de voorbereiding en uitvoering van gebiedsontwikkelingsprojecten en door de inbreng van risicodragend kapitaal in de financiering van deze projecten.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

BNG Gebiedsontwikkeling is daarmee een risicodragende partner voor overheden bij de ontwikkeling van gebiedsontwikkelingsprojecten. Wij staan als uitvoeringsorganisatie aan de kant van de gemeente, en samen met de gemeente tegenover de markt van grondeigenaren en de vastgoedwereld. BNG Gebiedsontwikkeling richt zich daarom vanuit concurrentie-overwegingen expliciet niet op de vastgoedontwikkeling zelf, maar wél op de contractering daarvan.
 

  • ​Inzet van deskundigheid en expertise bij de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van de grondexploitatie en financiering van gebiedsontwikkelingsprojecten.
  • Betreft grondaankopen, grondruil, stedenbouwkundige planontwikkeling, bestemmingsplan-ontwikkeling, bouwrijp maken, vermarkting, contracteren vastgoedontwikkelaars/bouwers en kopers van de grond, woonrijp maken, overdracht openbaar gebied aan de gemeente.
  • Inzet van planmanagers, planeconomen, administratie en control.
  • Inzet van specifieke deskundigheid: conceptontwikkeling, strategische visie, politiek-bestuurlijke empathie, i.c. ervaring in PPS’en met gemeenten, vastgoednetwerk.
  • Inhuur van overige deskundigheid van gemeente of extern.
  • Expliciet géén vastgoedontwikkeling vanuit concurrentie overwegingen richting markt.

 

Voorbeeldprojecten

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
Yes

 Content Query