Kerngegevens

Bekijk de kerngegevens van BNG Bank. Alle bedragen zijn in miljoenen euro's.

Inhoudsopgave

Contents

No

Kerngegevens

2017

​2016

​2015

2014

2013

Balanstotaal140.025154.000 149.511153.505131.183
Kredieten86.008​​87.576​89.366​90.73292.074
- waarvan aan of onder garantie van overheden​77.727​79.304​80.159​81.03681.701
- waarvan geherclassificeerd vanuit de balanspost Financiële activa voor verkoop beschikbaar​831​1.195​1.575​1.7792.259
Eigen vermogen ten gunste van aandeelhouders1 ​4.220​3.7533.739​2.9742.918
- Hybride kapitaal​733​733​424--
​Eigen vermogen per aandeel (in euro's)1​75,79​67,3967,14​​64,32​61,59
Leverage ratio2​3,5%​3,0%​2,6%​2.0%2,3%
Common Equity Tier 1-ratio2​30%​26%​23%​24%24%
Tier 1-ratio2​37%​32%​27%24% 24%
​Totaal risicogewogen activa​11.641​12.328​12.797​11.681 ​11.530
​Liquidity Coverage Ratio (LCR)​207%​173%​171%​168%​188%
​Net Stable Funding Ratio (NSFR)​130%​130%​120%​103%​108%
Winst voor belastingen​536​503​314​179397
Nettowinst​393​369​226​ 126283
​Nettowinst toekomend aan de houders van hybride kapitaal ​18​4​-​-​-
​Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders375​​365​226​126​283
Dividend als % van de geconsolideerde nettowinst ​37,5%​25%​25%25%25%
Winst per aandeel (in euro's)​6,73​6,624,06​2,265,08
Dividendvoorstel​141​91​57​            3271
Dividend als % van de geconsolideerde nettowinst​37,5%​25%​25%            25%25%
Dividend per aandeel (in euro)​2,53​1,64​1,02​ 0,571,27
​Rendement op activa​0,28%​0,24%0,15%​​0,08%​0,22%
​Maatschappelijk
Aantal vaste medewerkers (in Fte's) per jaarultimo​303​2923​285279273
- waarvan bij dochtermaatschappijen​14​15​252729
​Ziekteverzuim​3,0%4​3,4%​2,9%​2,4%2,8%​
​Aangetrokken funding door middel van SRI-bonds​1.383​1.560​650​500​-
​Milieu
​CO2-emissie (totaal, in tonnen)5​515​540​511​480​560
​Per Fte (in tonnen)​1,7​1,9​1,8​1,7​2,1

 

  1. Eigen vermogen exclusief hybride kapitaal.
  2. De solvabiliteitsratio’s (Leverage ratio, BIS Tier 1-ratio en BIS ratio) werden tot en met 2013 conform de geldende Basel II-regelgeving berekend en weergegeven. Met ingang van 1 januari 2014 is de CRDIV/CRR regelgeving van toepassing en zijn de solvabiliteitsratio’s (Leverage ratio, Common Equity Tier 1-ratio en Tier 1-ratio) op basis van deze regelgeving berekend en weergegeven. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast aan deze nieuwe regelgeving.
  3. Met ingang van 2016 wordt de Fte-equivalent van functies waarvoor een 40-urige werkweek is overeengekomen bepaald op basis van een 36-urige werkweek, en komt daarmee uit op ruim 1,1 Fte. Daardoor stijgt het aantal Fte’s met ruim 7.
  4. In 2017 is de systematiek voor de meting van het ziekteverzuim gewijzigd. Het cijfer is niet direct vergelijkbaar met de cijfers van voorgaande jaren. Zie voor de details de bijlage techniek gegevensmeting maatschappelijke verslaggeving.
  5. De conversiefactoren voor de berekening van de CO2-emissie zijn gewijzigd. De emissie over 2016 is op dezelfde basis herberekend. De cijfers van 2016 en 2017 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Zie de bijlage techniek gegevensmeting maatschappelijke verslaggeving voor details.
Trefwoorden: Tags: Jaarcijfers; Over BNG Bank
 

 Content Query