Kerngegevens

Bekijk de kerngegevens van BNG Bank. Alle bedragen zijn in miljoenen euro's.

Inhoudsopgave

Contents

No

Kerngegevens

2019


​2018

 2017

​ 2016

2015

Balanstotaal​149.689
​137.509140.025154.000149.511
Kredieten​89.163
85.738
86.008​​87.576​89.366
- waarvan aan of onder garantie van overheden​80.341
​77.733
​77.727​79.304​80.159

Eigen vermogen ten gunste van aandeelhouders1 ​4.154
​4.257​4.220​3.7533.739​
Hybride kapitaal​733
​733​733​733​424
​Eigen vermogen per aandeel (in euro's)1​75
76,45​​75,79​67,3967,14​
Leverage ratio​3,6%
​3,8%​3,5%​3,0%​2,6%
Common Equity Tier 1-ratio​32%
​32%​30%​26%​23%
Tier 1-ratio​38%
​38%​37%​32%27%
Nettowinst​163
​337​393​369​226
​Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders​142
​318375​​365​226
Winst beschikbaar voor aandeelhouders per aandeel (euro's)2,55​​5,70​6,73​6,624,06​
Dividendvoorstel​71
​159​141​91​57
Dividend als % van de geconsolideerde nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders​50%
​50%​37,5%​25%​25%
Dividend per aandeel (in euro)​1,27
​2,85​2,53​1,64
​1,02

​Maatschappelijk

Aantal vaste medewerkers (in Fte's) per jaarultimo​309
​302​303​2922​285
​Ziekteverzuim​3,5%
​3,3%​3,0%3​3,4%​2,9%
​Aangetrokken funding door middel van SRI-bonds​1.934
​1.190​1.383​1.560​650

​Milieu

​CO2-emissie (totaal, in tonnen)4377​​453​515​540​511
​Per fte (in tonnen)1,2​​1,5​1,7​1,9​1,8

 

  1. Eigen vermogen exclusief hybride kapitaal.
  2. Met ingang van 2016 wordt de fte-equivalent van functies waarvoor een 40-urige werkweek is overeengekomen bepaald op basis van een 36-urige werkweek, en komt daarmee uit op ruim 1,1 fte. Daardoor stijgt het aantal fte’s met ruim 7.
  3. In 2017 is de systematiek voor de meting van het ziekteverzuim gewijzigd. Het cijfer is niet direct vergelijkbaar met de cijfers van voorgaande jaren. Zie voor de details de bijlage Verslaggevingsprincipes en techniek gegevensmeting in het jaarverslag 2019.
  4. De conversiefactoren voor de berekening van de CO2-emissie zijn gewijzigd. De emissie over 2016 is op dezelfde basis herberekend. De cijfers van 2016 tot en met 2018 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Zie voor details de bijlage Verslaggevingsprincipes en techniek gegevensmeting in het jaarverslag 2018.
Trefwoorden: Tags: Jaarcijfers; Over BNG Bank
 

 Content Query