Maatschappelijk Vastgoed Scan

BNG Bank biedt klanten een nieuw instrument om vastgoed te verduurzamen: de Maatschappelijk Vastgoed Scan. Deze online tool geeft klanten snel een overzicht van de noodzakelijke maatregelen en bijbehorende kosten om vastgoed te verduurzamen. Hiermee kan een versnelde verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed worden gerealiseerd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Onze klanten spelen een belangrijke rol bij het besparen van energie in de bebouwde omgeving, één van de moeilijkste opgaven van het Energieakkoord. Met onze Maatschappelijk Vastgoed Scan kunnen klanten klimaatdoelen omzetten in concrete projecten. Veel van onze klanten zijn proactief bezig met de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed, zodat de overheidsdoelstellingen behaald kunnen worden. Hierbij gaat het zowel om hun vastgoed voor eigen gebruik als om al het overige vastgoed dat bijvoorbeeld wordt verhuurd aan derden. Zij hanteren verschillende methodes om de verduurzaming te stimuleren.

Inzicht met De maatschappelijk vastgoed scan

De Maatschappelijk Vastgoed Scan brengt gegevens van veel verschillende type gebouwen eenvoudig in kaart. Maatregelen ter bevordering van de duurzaamheid, de bijbehorende investering en terugverdientijd worden op een presenteerblaadje geleverd en stimuleert de verduurzaming van gebouwen. Het toewijzen van energielabels (sinds kort verplicht bij woningen) en het monitoren van gebouwenprestaties zijn andere opties die deze online tool biedt. Met deze tool kan de bestaande- en nieuwbouw snel en makkelijk worden gescand op verbeteringen, waardoor de verduurzaming een versnelling krijgt. Onze Maatschappelijk Vastgoed Scan geeft u inzicht in:

  • Het huidige energielabel van al uw vastgoed
  • Besparingsmaatregelen per gebouw
  • Vereiste investering inclusief terugverdientijd
  • Mogelijke verbetering van het energielabel per pand
  • De verwachte CO2-reductie van uw vastgoed 
Gemeente Goes heeft ervaring opgedaan met een pilotversie. Wethouder Loes Meeuwisse toonde zich enthousiast: "Goes heeft 161 fysieke panden en 92 objecten. Het grootste object is het stadskantoor met 300 werkplekken. We hebben de Maatschappelijk Vastgoed Scan toegepast op ons meerjarige onderhoudsplan. We merken dat dit ons helpt om prioriteiten te stellen. Zo kunnen we in grote duurzame panden toch nog interessante besparingsmaat-regelen met fikse CO2-reductie realiseren. Terwijl we dachten al goed bezig te zijn."


Met de maatschappelijk Vastgoed Scan is door klanten al voor meer dan 3 mio m2 aan maatschappelijk vastgoed ingebracht.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Het identificeren van besparende maatregelen in uw gebouw kan duur en tijdrovend zijn. BNG Bank helpt u met de Maatschappelijk Vastgoed Scan om energiebesparing in uw gebouwen te realiseren. De software is gebaseerd op de expertise van gespecialiseerde energieconsultants en op de ervaringen met tienduizenden gebouwen. Hierdoor zijn de resultaten invoerbaar en betaalbaar. De online tool is zo ontworpen dat het mogelijk is om met minimale input een realistische besparing te laten berekenen. We kunnen voor gemeenten een demonstratie-omgeving beschikbaar stellen, waarmee een indruk kan worden verkregen van de mogelijkheden van de Maatschappelijk Vastgoed Scan. 

WIlt u OOK gebruik GAAN maken van de scan?

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw gemeente. Neem voor het maken van een afspraak contact op met uw accountmanager van BNG Bank.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Maatschappelijk; Vastgoed
Yes

 Content Query