Nieuwe versie BNG Betalingsverkeer per 3 juli 2017

 • update:  
 •  
BNG Bank heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verbeteren van de betaalapplicatie. Vanaf 3 juli is er een nieuwe versie van BNG Betalingsverkeer beschikbaar. Een aantal klantwensen is hierin opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verbeteringen:

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
 • Instellen van een startpagina:
  Per gebruiker kan een favoriete startpagina worden ingesteld. U dient de 'pin' op de betreffende pagina te plaatsen, zodat deze altijd na inloggen als eerste getoond wordt.
 • Sorteervolgorde van nog te bevestigen opdrachten is omgedraaid:
  De meest recente nog te bevestigen opdracht wordt nu als eerste op het scherm getoond.
 • Terugzoeken eigen ingestuurde opdrachten:
  Het is nu mogelijk ingestuurde en bevestigde opdrachten niet ouder dan 13 kalendermaanden terug te zoeken.
 • Kleur innamevelden aangepast:
  De lichtblauwe kleur bij het ingeven van de controlegetallen is op veler verzoek veranderd in een zwarte leesbare kleur.
 • Tweede controlegetal is geformatteerd:
  Het totaalbedrag dat u in moet geven, wordt nu om de vier cijfers door een spatie gescheiden, zodat het beter leesbaar is.
 • SHA-1 of SHA-256:
  Afhankelijk van de keuze van uw organisatie dient bij het importeren van batches de juiste SHA-waarde als controlegetal te worden ingevoerd, dan wel dat de juiste SHA-waarde (SHA-1 of SHA-256) op het scherm wordt getoond.
 • Mutatie details:
  De naam van de eigen rekening wordt nu wel getoond.
 • Printknop bij spoedmutaties:
  Het is nu mogelijk een overzicht van spoedmutaties te printen.
 • Bevestigingsprint:
  Informatie zoals betalingskenmerk, frequentie en einddatum wordt nu correct geprint.
 • Annuleren Buitenland opdrachten:
  Uw buitenland opdrachten met een toekomstige verwerkingsdatum kunnen voor de datum van uitvoering eventueel nog geannuleerd worden.
Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query