Bestuur en organisatie

Bekijk de organisatiestructuur van BNG Bank.

Inhoudsopgave

Contents

No

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen bestaat uit negen leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Meer

Raad van Bestuur 

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. Meer

Directie en staf

De leiding van en verantwoordelijkheid voor de belangrijkste organisatorische eenheden van de bank is in handen van drie directeuren en vijf stafhoofden. De directeuren en stafhoofden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur. Meer

Organogram

Het organogram geeft inzicht in de wijze waarop de bank is georganiseerd. Meer

Dochtermaatschappijen en deelnemingen

BNG Bank heeft twee dochtermaatschappijen die werkzaam zijn ten dienste van het kernbedrijf van de bank. Daarnaast heeft de bank een aantal deelnemingen met invloed van betekenis.Meer

Tekenbevoegde functionarissen

Bij de tekenbevoegdheid wordt onderscheid gemaakt tussen de tekenbevoegdheid ten aanzien van cliënten, de tekenbevoegdheid ten aanzien van financiële tegenpartijen en de tekenbevoegdheid ten aanzien van afnemers en leveranciers. Overzichten van tekenbevoegde functionarissen voor elk van de genoemde categorieën zijn gepubliceerd op deze website.Meer

Trefwoorden: Tags: Raad van Bestuur; Raad van Commissarissen
 

 Content Query