Dochtermaatschappijen en deelnemingen

Een compleet overzicht van dochtermaatschappijen en deelnemingen met invloed van betekenis vindt u in het jaarverslag van BNG Bank.

Inhoudsopgave

Contents

No

BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Voor de realisatie van ruimtelijke plannen kunt u terecht bij BNG Gebiedsontwikkeling. Deze dochteronderneming van BNG Bank is gespecialiseerd in risicodragende participatie en procesmanagement voor gemeenten en andere (semi)publieke organisaties. Door de nauwe samenwerking van BNG Bank met BNG Gebiedsontwikkeling profiteert u van een optimale synergie tussen de financiering en de uitvoering van uw ontwikkelprojecten.

Wanneer BNG Gebiedsontwikkeling?

  • Risicodragende participatie in grondexploitatie
  • Procesinrichting en procesbegeleiding

Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V.

Het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HvO) is een 100% dochteronderneming van BNG Bank. HvO verstrekt voordelig hypotheken aan werknemers in overheidsdienst. Vanwege de gewijzigde marktomstandigheden heeft BNG Bank besloten dit product niet langer aan te bieden en vanaf 2013 geen nieuwe klanten meer te accepteren.

Data B. Mailservice Holding B.V.

Data B. Mailservice is een print- en mailservicebedrijf. Data B verzorgt voor zijn klanten onder andere het printen van formulieren en mailingen. Tot de klantenkring behoren bijna 400 gemeenten, vrijwel alle universiteiten, diverse banken en verzekeringsmaatschappijen, waterschappen, het Kadaster, thuiszorgorganisaties en charitatieve instellingen. Data B. Mailservice behoort tot de grootste print- en mailservicebedrijven in Nederland. BNG Bank houdt 45% van de aandelen.

Trefwoorden: Tags: Dochtermaatschappijen; Gebiedsontwikkeling
 

 Content Query