MVO

BNG Bank werkt alleen voor de maatschappelijke sectoren die binding hebben met de overheid.

Inhoudsopgave

Contents

No

Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons dus vanzelfsprekend.

Hoge creditratings, lage kosten

Dankzij onze topratings kunnen we tegen lage tarieven geld lenen op de internationale geld- en kapitaalmarkt. En dit geld lenen we tegen lage prijzen uit aan onze klanten. Zo houden we de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers laag.

De belangrijkste uitdagingen die wij zien in de komende drie tot vijf jaar op het gebied van markt, mens en milieu staan in het jaarverslag. De vijf MVO-thema’s verbinden onze organisatie met de markt.

Vijf thema's

Onze visie op MVO is verfijnd in vijf thema’s:

Materialiteit


Het schema geeft de waarde weer van de thema’s in relatie tot het maatschappelijk belang en bedrijfsbelang. De aandachtspunten in relatie tot de stakeholders zijn hierin vertaald.

Stakeholdermodel


In het stakeholdermodel staan alle partijen waar BNG Bank een relatie mee heeft. Het duurzaamheidsbeleid licht de onderwerpen en aandachtspunten toe die de relatie met onze stakeholders bepalen. Zowel vanuit het perspectief van de stakeholders als dat van BNG Bank.

Trefwoorden: Tags: MVO; BNG Bank; Duurzaamheid
 

 Content Query