Eed/belofte Raad van Bestuur

Alle leden van de Raad van Bestuur van BNG Bank hebben de eed/belofte financiële sector afgelegd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Ik zweer of beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.

Ik zweer of beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.

Ik zweer of beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen.

Ik zweer of beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.

Ik zweer of beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd. Ik zweer of beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.

Ik zweer of beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zweer of beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Na het afleggen van de eed/belofte hebben de betrokkenen, de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd en een andere vertegenwoordiger van de bank een formulier met de tekst van de eed/belofte ondertekend. De ondertekende formulieren zijn toegevoegd aan het personeelsdossier van de leden van de Raad van Bestuur.

Trefwoorden: Tags: Raad van Bestuur
 

 Content Query