Strategie

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Inhoudsopgave

Contents

No
  • Wij bieden financiering aan voor alle looptijden tegen zo laag mogelijke prijzen.
  • Wij stellen financieringsoplossingen, betalingsverkeer en expertise ter beschikking waarmee klanten hun maatschappelijke doelstellingen realiseren.
  • Wij bouwen langdurige relaties op met onze stakeholders en spelen proactief in op hun behoeften.
  • Wij bieden onze dienstverlening altijd aan, ongeacht de situatie op de financiële markten.

Kernwaarden

Professioneel, betrouwbaar en duurzaam: dat zijn de kernwaarden van BNG Bank.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

BNG Bank vertaalt haar missie in de volgende strategische doelstellingen:

  • Relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.
  • Redelijk rendement voor aandeelhouders.

Randvoorwaarden

Voorwaarden om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren zijn:
  • Uitstekend risicoprofiel
  • Doelgerichte en efficiënte organisatie

Financiële dienstverlening

Kerntaak van BNG Bank is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Daarmee speelt de bank een essentiële rol in de financiering van door overheden gewenste maatschappelijke investeringen. Vanuit deze rol wil de bank met 'de klant' proactief werken aan oplossingen voor het financieren van maatschappelijke opgaven en aan de uitvoering daarvan.

Marktaandelen

De marktaandelen die de bank realiseert bevestigen dat BNG Bank haar missie effectief vervult. Kernklantengroepen van de bank zijn gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. In deze sectoren wil BNG Bank marktleider zijn.

Rendement

BNG Bank dient haar missie tevens efficiënt te vervullen. Het gerealiseerde rendement is hiervoor de maatstaf. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, omdat dit niet aansluit op haar strategie (lage tarieven). Doelstelling is daarom het behalen van een redelijk rendement.

Kredietwaardigheid

Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor's en AA+ van Fitch. Deze topratings stellen de bank in staat tegen lage prijzen geld aan te trekken op de geld- en kapitaalmarkt. Daardoor kan BNG Bank haar klanten lage tarieven bieden.

Risicobeheersing

BNG Bank wil haar uitstekende risicoprofiel te allen tijde handhaven. Dit profiel komt tot uitdrukking in de topratings. Daarom hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid. Voor de leverage ratio streeft de bank per 2018 naar een zekere ruimte boven de minimumeis die voor haar met ingang van die datum van kracht is. De interne ondergrens voor de tier 1-ratio ligt ruim boven de vereiste waarde. Dit beleid bepaalt de veilige actieradius van de bank. Ten slotte beperkt BNG Bank haar dienstverlening tot het werkgebied zoals vastgelegd in haar statuten.

Inkooppositie

BNG Bank heeft geen spaarbedrijf en is daardoor voor haar financiering vrijwel geheel afhankelijk van de geld- en kapitaalmarkt. Het realiseren van de scherpst mogelijke inkoopprijzen vraagt om een proactieve benadering van beleggers wereldwijd, voldoende diversificatie van beleggers, een goede timing en een juiste keuze van looptijden en valuta. Deze kritieke succesfactoren voor het aantrekken van geld zijn ook op termijn bepalend voor de inkooppositie van BNG Bank.

Bedrijfsvoering

De inrichting en de werking van de BNG Bank moeten dienstbaar zijn aan de strategie (lage tarieven, partnerschap met 'de klant'). Tevens moet de bedrijfsvoering voorzien in een adequate risicobeheersing. Binnen de directe invloedssfeer van de bank zijn dit factoren die bijdragen aan het behalen van de rendementsdoelstelling.

Trefwoorden: Tags: Over BNG Bank
 

 Content Query