Borging Waarden Woningcorporaties

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft in opdracht van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie een nulmeting uitgevoerd naar het integriteitsbeleid bij woningcorporaties. Doel is, meer inzicht te krijgen in het beleid en de preventieve maatregelen die corporaties hebben ontwikkeld op het gebied van integriteit. Het betreft n van de maatregelen waarmee het externe toezicht op integriteit is geïntensiveerd.

Trefwoorden: Tags: Wonen