Disclaimer

Bij gebruik van de websites van BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling zijn voorwaarden van toepassing.

Algemeen

Bij gebruik van de websites www.bngbank.nl en www.bnggebiedsontwikkeling.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van een van deze websites stemt de gebruiker in met onderstaande voorwaarden.

Bovengenoemde websites bevatten informatie van en over BNG Bank N.V. (BNG Bank) en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. (BNG Gebiedsontwikkeling).

BNG Bank is statutair gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27008387. BNG Bank staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank.

BNG Gebiedsontwikkeling is statutair gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27167239.

Gebruik websites

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling hebben de informatie op bovengenoemde websites met zorg samengesteld, maar kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling kunnen ook niet garanderen dat de websites foutloos en ononderbroken functioneren. BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebruik van de informatie, enige onjuistheid, onvolledigheid of onbereikbaarheid van een website.

De informatie op genoemde websites bevat uitsluitend algemene informatie. De op de websites verstrekte informatie is geen advies, geen aanbod, geen aanbeveling of uitnodiging tot het kopen of verkopen van een financieel product of tot het afnemen van enige dienst. Berekeningen en tarieven zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. De gebruiker van de informatie is zelf verantwoordelijk voor het benutten van de informatie, de keuze en de beslissing die (mede) op basis hiervan wordt gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op bovengenoemde websites, vormgeving, logo's, afbeeldingen, merken en de gebruikte software zijn eigendom van BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling of haar licentiegever en worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van de informatie voor privédoeleinden is toegestaan, voor zover wordt vermeld dat de informatie afkomstig is van bovengenoemde websites en de informatie ongewijzigd blijft. Gebruik van de informatie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling.

Informatie van derden

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling hebben de inhoud van andere websites, waarnaar wordt verwezen op bovengenoemde websites of websites van anderen die verwijzen naar de websites van BNG Bank of BNG Gebiedsontwikkeling, niet gecontroleerd en staan niet in voor de inhoud daarvan.

Toepasselijk recht

Op bovengenoemde websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze websites is gericht op Nederland. In andere landen kan andere wetgeving gelden en is de informatie mogelijk niet bruikbaar.

Wijziging

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling kunnen de voorwaarden in deze disclaimer aanpassen. De laatste wijziging is per 1 november 2016 doorgevoerd.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.