Samengesteld beeld van een vrouw met een laptop en een dak met daarop zonnepanelen

Online bankieren

Veilig, digitaal & efficiënt

BNG Treasury

Onze hosting-partner Ortec Finance heeft besloten de module Liquiditeitsprognose (Cashmanagement) niet meer door te ontwikkelen. Het product wordt daardoor niet meer aan nieuwe klanten aangeboden. De ondersteuning voor bestaande klanten blijft de komende jaren gewaarborgd.

Module liquiditeitsprognose

Cashmanagement:
De module liquiditeitsprognose is een eenvoudig instrument waarmee je inzicht krijgt in de ontwikkeling van jouw liquiditeitspositie, gebaseerd op operationele prognoses vanuit jouw organisatie gecombineerd met rekeningmutaties van de banken waarbij je bankiert. Naast de operationele kasstromen maken ook de leningkasstromen en investeringen onderdeel uit van de liquiditeitsprognose.

Module rapportages

Vast onderdeel bij liquiditeitsprognose:
Met de module rapportages verwerk je gegevens over jouw operationele kasstromen, investeringen en leningen tot heldere overzichten van jouw rente- en financieringsrisico’s.

Module leningenbeheer (Pro)

De additionele module leningenbeheer biedt geavanceerde ondersteuning bij de beheeractiviteiten van jouw leningenportefeuille. Ook is het de mogelijkheid voor het opnemen van een derivaten-administratie toegevoegd aan deze module.

Voordelen

  • Online treasurybeheer
  • Gestructureerde rapportages
  • Flexibeler en betrouwbaarder dan spreadsheet
  • Toegang vanaf elke locatie
  • Eenvoudige koppeling met financiële administratie
  • Moderne beveiligingstechniek
  • Grafische weergave van gegevens
  • Historie prognoses raadpleegbaar
  • Vergelijk gerealiseerd saldo met geprognosticeerd saldo

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.