BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Gedreven door maatschappelijke impact

Onze duurzame ontwikkelingsdoelen

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst. Wij worden gedreven door maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG's). We kiezen voor vijf SDG's waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

SDG11 Duurzamesteden en gemeenschappen(SDG11)
 • BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare
  wijken.
 • BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale
  voorzieningen.
SDG3 Goedegezondheid en welzijn (SDG 3)
 • BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
 • BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.
SDG4 Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
 • BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.
 • BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.
SDG7 Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)
 • BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
 • BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.
Klimaatactie (SDG 13)
 • BNG Bank draagt bij aan de afname van broeigassen.
 • BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

We hebben onze uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid beschreven in ons ESG bij BNG Bank (pdf, 744 kB), met als hoofdlijnen:

BNG Bank onderschrijft het klimaatakkoord

BNG Bank onderschrijft we het Nederlandse Klimaatakkoord. Onze ambitie is een verbetering van de duurzaamheid van onze kredietportefeuille op basis van onze definitie van duurzaamheid, alsmede een vermindering van de CO2-impact van onze kredietportefeuille, in lijn met de reductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord.

Dit betekent dat we rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen conform de PCAF-methodologie. U vindt de rapporten aan de rechterkant van deze pagina.

We verlenen geen krediet voor de ontginning van fossiele energie (kolen, olie en gas), tenzij sprake is van expliciet overheidsbeleid of expliciete overheidsgaranties. In dat geval maken we een eigenstandige afweging (case-by-case).

Door ISS-Oekom, een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid, worden we beschouwd als één van de duurzame koplopers in onze sector.

In aansluiting op onze reguliere kredietverlening, gericht op de vijf hierboven genoemde SDG's, is voor het realiseren van kleinschalige projecten het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht.

Financiering deels via duurzame obligaties

Vrijwel al onze klanten leveren vanuit hun functie een positieve langetermijnbijdrage op ecologisch, sociaal-cultureel en economische gebied. Vrijwel al onze kredietverlening (2019: 14 miljard euro) voldoet derhalve aan onze brede definitie van duurzaamheid. Een deel van onze kredietverlening wordt verstrekt aan gemeenten en woningcorporaties die daarmee uitgaven doen welke aansluiten op een of meerdere van de SDG’s. We financieren dit deel van onze kredietverlening met duurzame obligaties.

Bedrijfsvoering

BNG Bank verduurzaamt ook haar eigen activiteiten en streeft onder meer naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2020. 

Lees meer over onze impact in ons jaarverslag.

 • Bekijk hoe wij maatschappelijke impact maken

Contact

Vragen, opmerkingen of suggesties op het gebied van duurzaamheid?

Neem contact op Yvonne van de Kuil, woordvoerder

Relevante links

Maatschappelijke impact

 • Zo maken wij maatschappelijke impact

CO₂-emissies (PCAF)

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.