BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Gedreven door maatschappelijke impact

Onze duurzame ontwikkelingsdoelen

Duurzaamheid betekent voor BNG Bank dat we ons handelen richten op het maken van impact, nu en op termijn. BNG Bank weet wat er in de maatschappij speelt, we zijn gericht op oplossingen en op de relatie met onze klant.

BNG Bank geeft haar activiteiten vorm met respect voor het milieu, met aandacht voor de medemens en op een eerlijke en transparante wijze. Dit doet de bank door de drie dimensies van het ESG-model (Environment, Social, Governance) te koppelen aan haar belangrijkste activiteiten: kredietverlening, funding, interne bedrijfsvoering en HR-beleid. De manier waarop we dit doen, is te lezen in ESG bij BNG Bank.

 

BNG Bank en klimaatactie

BNG Bank wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leefbaar houden van ons klimaat. De bank heeft in 2019 het Nederlandse Klimaatakkoord onderschreven. Dat akkoord is in lijn met het wereldwijde Klimaatakkoord van Parijs.

Eind 2022 is het Klimaatplan – Going Green gepresenteerd. Hierin geeft de bank aan hoe de uitstoot van de eigen organisatie én de emissies verbonden aan de kredietportefeuille in lijn gebracht gaan worden met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

In het Klimaatplan kiest BNG Bank ervoor om bij het terugdringen van de CO₂-uitstoot gezamenlijk op te trekken met de grootste vier sectoren waarin de bank actief is: woningcorporaties, gemeenten, zorg en onderwijs. Daarmee is het Klimaatplan een ijkpunt in de relatie tussen BNG Bank en haar klanten.

 

PCAF-methode

BNG Bank rapporteert over de klimaatimpact van haar financieringen conform de PCAF-methodologie. Het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) houdt zich bezig met het ontwikkelen van methodologieën om de CO₂-emissies van financiële instellingen te bepalen. De rapporten hierover staan aan de rechterkant van deze pagina.

 

Uitsluiting fossiele brandstoffen

BNG Bank verleent sinds 2018 geen krediet voor de ontginning van fossiele energie (kolen, olie en gas), tenzij sprake is van expliciet overheidsbeleid of expliciete overheidsgaranties. In dat geval maken we een eigenstandige afweging (case-by-case).

 

BNG Duurzaamheidsfonds

In aansluiting op onze reguliere kredietverlening is voor het realiseren van kleinschalige projecten het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in sport, groene energie, de circulaire economie, mobiliteit of een rijke leefomgeving.

 

Financiering via duurzame obligaties

Vrijwel al onze klanten leveren vanuit hun functie een positieve langetermijnbijdrage op ecologisch, sociaal-cultureel en economische gebied. Bijna al onze kredietverlening (2019: 14 miljard euro) voldoet dan ook aan onze brede definitie van duurzaamheid. Een deel van onze kredietverlening wordt verstrekt aan gemeenten en woningcorporaties die daarmee uitgaven doen die aansluiten op een of meerdere van de SDG’s. We financieren dit deel van onze kredietverlening met duurzame obligaties.

 

Bedrijfsvoering

BNG Bank verduurzaamt ook haar eigen activiteiten en streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Lees meer over onze impact in ons jaarverslag.

Bekijk hier hoe wij maatschappelijke impact maken.

Contact

Vragen, opmerkingen of suggesties op het gebied van duurzaamheid?

Neem contact op Frederike Versloot, hoofd Communicatie

Relevante links

Maatschappelijke impact

CO₂-emissies (PCAF)

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.