Klachtenprocedure

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

BNG Bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van cliënten en andere belanghebbenden. Toch kan het voorkomen dat de dienstverlening van BNG Bank niet (geheel) in overeenstemming is met uw wensen. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Teneinde klachten snel, correct en efficiënt af te handelen, heeft BNG Bank procedures geïmplementeerd ten behoeve van de registratie en afhandeling van klachten.

  • Klachten kunnen telefonisch of per e-mail worden gemeld aan de relatiebeheerder. Relatiebeheerders van BNG Bank zijn erop gespitst om klachten snel te herkennen en te kunnen melden bij de klachtenmanager;
  • Klachten kunnen ook per e-mail worden gemeld aan de klachtenmanager;
  • BNG Bank neemt bij ontvangst van uw klacht direct actie en laat uiterlijk binnen drie werkdagen weten dat uw klacht in behandeling is;
  • BNG Bank onderzoekt uw klacht en komt er zo spoedig mogelijk bij u op terug;
  • Indien nodig worden processen binnen BNG Bank en haar dochterbedrijven aangepast om klachten in de toekomst te voorkomen;
  • Zowel de klacht als de afhandeling hiervan wordt geregistreerd in de klachtendatabase van BNG Bank en haar dochterbedrijven;

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over de afhandeling van uw vraag? Mail dat naar klachten@bngbank.nl.

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query