Ken uw klant

Het Ken-uw-klant-principe (Know your customer (KYC)) is een basisvoorwaarde binnen de bancaire dienstverlening.

Onze purpose

BNG Bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijk impact. Vanuit onze purpose zetten we ons in voor een duurzaam, betrouwbaar en veilig financieel systeem.

Maatschappelijk betrokken

Bancaire dienstverlening brengt integriteitsrisico’s met zich mee. Als poortwachter van het financiële stelsel draagt BNG Bank bij aan een veilige samenleving door onze bancaire systemen te beschermen tegen financiële criminaliteit. Dit doen we door transacties te monitoren. Zo kunnen we witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude opsporen, tegengaan en aanpakken.

Wet- en regelgeving

Naast onze maatschappelijke poortwachtersrol heeft BNG Bank een wettelijke onderzoeksplicht om zorgvuldig na te gaan wie onze cliënten, hun vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn. In Nederland zijn deze regels onder andere vastgelegd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (SW). Daarnaast is bij BNG Bank de Amerikaanse en Britse Sanctiewetgeving ook van toepassing. 

Know Your Customer

BNG Bank bouwt graag aan een duurzame en integere cliëntrelatie. Daarvoor willen wij onze cliënten goed leren kennen: wie bent u en wat zijn uw bedrijfsactiviteiten? Zo kan BNG Bank bijdragen aan de realisatie van uw ambities. Maar ook ingrijpen als blijkt dat de bank misbruikt wordt.

Cliëntonderzoek

Bij BNG Bank worden daarom nieuwe cliënten aan een cliëntonderzoek onderworpen. En bestaande cliënten worden op periodieke basis gemonitord. Binnen dit proces handelt BNG Bank zorgvuldig en transparant. Ook zorgen wij vanzelfsprekend voor waarborging van privacy.

In het kader van het cliëntonderzoek kan BNG Bank u vragen stellen die betrekking hebben op onderstaande onderwerpen:
-          De aard van uw bedrijfsactiviteiten en in welke landen u actief bent;
-          Uw organisatiestructuur, de uiteindelijk belanghebbende(n) en het doel achter uw structuur;
-          Uw huidige en te verwachten geldstromen;
-          De herkomst van uw (bedrijfs)vermogen.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.