Samengesteld beeld van een vrouw met een laptop en een dak met daarop zonnepanelen

Online bankieren

Veilig, digitaal & efficiënt

Formulieren en documenten

Deze pagina bevat alle formulieren en documenten die betrekking hebben op de online diensten van BNG Bank.

Je kunt deze formulieren digitaal invullen. Daarvoor dien je te beschikken over Acrobat reader (vanaf versie 7). Na het invullen dien je het formulier te printen, eventueel van de benodigde handtekeningen te voorzien.

Mijn BNG Bank en BNG Betalingsverkeer

Raadpleeg eerst het stappenplan implementatie.
Met het PAF-formulier kun je de procuraties en autorisaties en extra opties voor de module BNG Betalingsverkeer per gebruiker aangeven of wijzigen. Voor nieuwe gebruikers wordt automatisch een digipass (of digipass app) verstrekt.

Let op: gebruik alleen deze versie van het formulier. Oude formulieren worden niet meer in behandeling genomen.
Nieuw: je hoeft rekeningen met een volmacht niet meer apart op te geven.

Formulier waarmee je kunt aangeven dat jouw organisatie af wil wijken van een 2 bevestigingen systeem. 

Ook te gebruiken voor het instellen van de integriteitscontrole (SHA-256), voorkeur download en klantlimiet.

Gebruik dit formulier in de volgende situaties:

 • ontvangstbevestiging Digipass
 • deblokkeren Digipass
 • resetten Digipass
 • aanvraag vervangende Digipass (extra kosten worden in rekening gebracht)
 • deactiveren Digipass
 • Digipass App gebruik toestaan/intrekken

Formulier voor het annuleren van posten uit reeds geagendeerde en finaal ondertekende SEPA incassobatches. Omdat bij incassobatches de posten in BNG Betalingsverkeer niet aan te vinken zijn, is dit formulier gericht aan klantenservice@bngbank.nl benodigd. De bank zal op basis van best effort het verzoek verwerken. Als randvoorwaarde geldt dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend door een gebruiker met autorisatierechten op de rekening en dat het uiterlijk vóór 15.30 uur voorafgaande aan de verwerkingsdatum van de batch door BNG Bank ontvangen is.

Het annuleren van posten uit reeds geagendeerde en finaal ondertekende SEPA betaalbatches kan nu direct via de annuleringsfunctie in BNG Betalingsverkeer uitgevoerd worden. Let op: betreft het salarisbatches, dan zal de gebruiker naast mutatierechten ook salarisbatch inzagerechten  nodig hebben. 

Indien je gebruik maakt van een salaris servicebureau, kunnen batches rechtstreeks aan de bank worden aangeboden.
Om de implementatie van BNG Betalingsverkeer op locatie te kunnen verzorgen, dien je dit stappenplan uit te voeren.
 
Deze handleiding is voor medewerkers die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor het lokale beheer van de online diensten van BNG Bank, in deze handleiding “beheerder” genoemd.
Tijdlijnen voor het insturen van enkelvoudige opdrachten en batches.
Je kunt als beheerder zelf een overzicht uitdraaien van de actuele procuratie en autorisatie instellingen van jouw organisatie. Ga daarvoor in BNG Betalingsverkeer naar Betalingsverkeer Beheer | Organisatie | Organisatienaam | Afdrukken
De beschrijving van de formaten MT940, MT940 Structured, CAMT.053 en Treasury-informatie, aangevuld met transactiecodes, boekingscodes en returncodes. Nieuwe Instant Payments transactiecodes zijn toegevoegd. 
 De Maatschappelijke Pas vervangt op korte termijn de BNG Prepaid Kaart. Na 1 december 2023 kan alleen nog van de Maatschappelijke pas gebruik worden gemaakt. 

 

Rekening courant

Dit formulier vul je in als je jouw betaalopdrachten van een andere bank wilt omleiden naar BNG Bank.
Je kunt een nieuwe rekening bij BNG Bank aanvragen.
Alle informatie over de Eigen Verklaring inzake jouw fiscale vestigingsplaats
Zowel voor B2C als B2B
Voorbeeldformulier van de Betaalvereniging
Hiermee geef je aan wie jouw organisatie juridisch mag vertegenwoordigen. Je dient ook een kopie ID mee te sturen. Let op: een kopie van een rijbewijs wordt niet geaccepteerd vanwege aangescherpt CDD-beleid van de bank. 
Hiermee ken je (beperkte) bevoegdheden toe. Je dient ook een kopie ID mee te sturen.
 
 
 Via de werkrekening wordt het afromen en het aanzuiveren van jouw rekeningstelsel met de schatkist uitgevoerd. 
Naast het automatisch afromen is nu ook automatisch aanvullen toegevoegd (alleen van toepassing bij overtollige middelen in de schatkist).

 

Pinnen

 
 
 

 

iDEAL en (digitaal) incassomachtigen

 
 

Vragen of contact

Voor vragen kun je contact opnemen met onze afdeling Klantenservice, via e-mail of telefonisch 070 - 3750 555.

Foutmelding in Chrome

Het kan voorkomen dat in de browser Google Chrome géén formulier opent en er een foutmelding verschijnt. Download in dit geval het formulier eerst om dit te vermijden.

Dit doe je door de instellingen voor Chrome te wijzigen:

 • Open Google Chrome.
 • Klik rechts boven op het menu icoon. Dit zijn de 3 stipjes die onder elkaar staan.
 • Klik op Instellingen.
 • Klik op Geavanceerd.
 • Klik onder Privacy en beveiliging op Instellingen voor content.
 • Ga naar pdf-documenten.
 • Zet de schakelaar op Aan bij Download pdf-bestanden in plaats van ze automatisch te openen in Chrome.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.