Uiteindelijk belanghebbenden - UBO

BNG Bank bouwt graag aan een duurzame en integere cliëntrelatie. Daarvoor willen wij onze cliënten goed leren kennen: wie ben je en wat zijn jouw bedrijfsactiviteiten?

Onze purpose

BNG Bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijk impact. Vanuit onze purpose zetten we ons in voor een duurzaam, betrouwbaar en veilig financieel systeem.

UBO

BNG Bank is wettelijk verplicht om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van haar cliënten vast te stellen, ook wel afgekort als UBO (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden).

Een UBO (of UBO's) is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen. Het gaat in dit geval om eigendom of zeggenschap van meer dan 25%.

Indien er geen UBO op basis van deze definitie kan worden bepaald, kwalificeert het hoger leidinggevend personeel van de entiteit als pseudo-UBO. Dit is de statutaire bestuurder of bestuurders zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

UBO-register

Vanuit de Europese regelgeving (de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849) dienen alle EU-landen verplicht een eigen UBO-register aan te houden. In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister en vanaf 27 maart 2022 geldt dat alle organisaties met een bepaalde rechtsvorm zich moeten hebben ingeschreven in het register.

UBO-verklaring

Heb je jouw UBO('s) al in het UBO-register geregistreerd dan vragen wij jou ook om de Verklaring ter vaststelling van Uiteindelijk Belanghebbende(n) in te vullen.  Dit omdat de UBO-verklaring zoals opgezet door BNG Bank meer informatie geeft over de specifieke percentages van eigendom/zeggenschap, daar waar het in het UBO-register van de KvK opgegeven dient te worden in kwartielen.

 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.