Taxeren van zorgvastgoed

Het vastgoed dat bij een bank gefinancierd is en waar een hypothecaire zekerheid voor is verleend, heeft een taxatieverplichting.

Zorgvastgoed

Vanaf 1 juli 2021 geldt de algemene verplichting om vastgoed met hypothecaire zekerheid te taxeren ook voor zorginstellingen. De actuele waarde van het vastgoed moet iedere drie jaar door een onafhankelijke taxateur bepaald worden, voor zover het vastgoed is verbonden aan een hypotheekrecht dat ten behoeve van de bank of  het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) is verstrekt. Het gebruik van boekwaarde en/of WOZ-waarde als basis voor de taxatie is niet langer mogelijk. Deze verplichting vloeit voort uit nieuwe wet- en regelgeving en is ook voor klanten van BNG Bank van toepassing.

De regels zijn van toepassing op alle kredietovereenkomsten vanaf 1 juli 2021 met vastgoed als onderpand. Voor alle nieuwe kredietovereenkomsten is een initieel taxatierapport verplicht, dus zowel boven als beneden de grens van EUR 3 miljoen. Voor kredietovereenkomsten boven de EUR 3 miljoen dient het vastgoed bovendien eens in de drie jaar getaxeerd te worden conform deze nieuwe richtlijnen. Voor kredietovereenkomsten onder de EUR 3 miljoen geldt de hertaxatieplicht niet. Deze taxaties zijn ook verplicht voor elk nieuw vastgoed, dat onder een bestaande kredietfaciliteit gebracht wordt en zodanige wijziging/verbouwing van het vastgoed, die materiele impact heeft op de waarde.

Wanneer moet je aan de nieuwe richtlijn voldoen?

Wat betekent dit voor jou?

Voor 1 januari 2023* heeft een volledige marktwaardebepaling middels een externe taxatie van de gehele portefeuille plaatsgevonden.
Taxaties voor zorgvastgoed moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de volgende eisen:

  • een taxatierapport;
  • opgesteld door een onafhankelijk taxateur;
  • in opdracht van de bank

* Bij publicatie jaarcijfers 2020 (voor 1 juli 2021) en totale financiering > EUR 3 miljoen is volledige taxatie afgerond voor 1 januari 2024

Geen taxatieverplichting voor geborgde financiering

Op basis van de huidige inzichten bestaat er voor geborgde financiering geen taxatieverplichting. Voor zorginstellingen die enkel WfZ geborgde leningen hebben (en zonder rekening courant faciliteit), is de taxatieplicht volgens de huidige inzichten dus niet van toepassing. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dit uitzonderingen betreft. Meestal is sprake van een mix van ongeborgde en geborgde financiering, uitgaande van balansfinanciering met gedeelde zekerheden. De financier die een ongeborgde lening verstrekt aan een zorginstelling, terwijl de zorginstelling ook een WfZ-geborgde lening is aangegaan, deelt een hypotheekrecht met WfZ op de gehele vastgoedportefeuille en zal daarom een taxatie van de gehele vastgoedportefeuille verlangen.

Aanvullende tips

  • Mocht je een taxatie willen laten uitvoeren neem dan eerst contact op met jouw accountmanager, voor verdere ondersteuning in dit proces.
  • BNG Bank maakt gebruikt van een selecte groep van gecertificeerde taxateurs die deze taxatie kunnen uitvoeren.
  • Is uw zorgvastgoed gefinancierd in Clubdeals en Syndicaatsleningen of andere bilaterale leningen, dan willen wij je vragen om, bij de taxatieaanvraag, eerst contact op te nemen met jouw accountmanager.
  • Hertaxatie van gehele portefeuille is niet alleen voor u maar ook voor de bank een hele onderneming. Wij vragen jou daarom om dit gefaseerd en tijdig te doen en niet te wachten tot eind 2022. Dit helpt alle betrokken partijen om een zorgvuldige verwerking mogelijk te maken.

Aanlevering taxatie na 1 januari 2023?

Wanneer er geen taxatie van het zorgvastgoed aan de bank overlegd wordt, dan kan dat impact hebben op het risico van de bank en de financieringsvoorwaarden. Neem bij vragen of onduidelijkheden altijd contact op met jouw accountmanager.

Wil je meer weten?

Lees het uitgebreide bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken

Heb je aanvullende vragen of zijn er andere zaken die je wil weten, neem dan contact op met Derk Jan Postema, Business Development Zorg en Onderwijs.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.