Samengesteld beeld van een vrouw met een laptop en een dak met daarop zonnepanelen

Online bankieren

Veilig, digitaal & efficiënt

Tarieven

Bekijk de tarieven van online bankieren per 1 april 2024

Alle genoemde bedragen zijn in Euro's.

Binnenlands Betalingsverkeer

 
Bijschrijvingen / ontvangsten  
Euro incasso  
Per post 0,08
Batch via elektronisch bankieren gratis
Batch via CPS (Worldline) 10,00
   
IBAN Acceptgiro 1,50
   
Losse Euro bijschrijving 0,10
   
Weigering / terugboeking SEPA Incasso 0,10
   
Pinnen (ontvangsten)  
Maandkosten per automaat 2,50
Pintransactie 0,06
   
Spoedcreditering met advies 0,75
   
Afschrijvingen / betalingen  
Euro overschrijving  
Per post 0,07
Batch via elektronisch bankieren gratis
Batch via CPS (Worldline) 10,00
   
Incasso (afgegeven machtiging) 0,10
   
Weigering / terugboeking SEPA Incasso 0,10
   
Periodieke betaalopdracht 0,07
   
Spoedbetaling 4,00
   
Interne overboeking BNG Bank (aangeboden bij BNG Bank) gratis

Buitenlands betalingsverkeer

 
Bijschrijvingen / ontvangsten  
Buitenlandse overboeking 1) 0,10
1) Eventuele kosten van de bank van de betaler worden doorbelast  
   
Afschrijvingen / betalingen  
Non-SEPA eurobetalingen en VV betalingen 10,00
   
Spoedkosten (Target 2) 4,00
   
Correctiekosten (onvolledig / onjuiste aanlevering) 25,00
   
Kosten bank van begunstigde (our) 15,00

Overige kosten betalingsverkeer

 
Rekening informatie  
Per gerapporteerde mutatie 0,04
Elektronisch in PDF (en MT940, MT940S, camt.053) gratis
Papier per envelop 2,50
   
Standaard bankverklaring (excl. BTW) 80,00
   
Navragen  
NAW gegevens 7,50
Financiële navraag 22,50
   
Servicediensten  
Abonnement Internet Services Worldline per gebruiker / per jaar (excl. BTW) 60,00
   
iDEAL (inclusief Betaalverzoek)  
Abonnement per kwartaal 50,00
Transactiekosten 0,25
   
Incassomachtigen (digitaal)  
Abonnement per kwartaal 50,00
Transactiekosten

0,50

   
Maatschappelijke Pas
Eenmalige administratiekosten per aansluiting 500,00
Kosten per pas voor het eerste jaar 15,00
Maandelijkse kosten per pas (na eerste jaar)  1,25
Transactiekosten bij gebruik pas:  
Per betaalautomaat transactie 0,10
Per geldautomaat-opname 0,80
   

Online diensten en Betaaldiensten

 
Servicekosten elektronisch bankieren (BNG Betalingsverkeer)  
Per gebruiker / per maand 4,00
   
Hulpmiddel voor toegang tot online diensten van BNG Bank   
Digipass App (software token voor iOS en Android)  gratis
Digipass (hardware token) 19,50
   
BNG Digitaal Archief  
Laatste 7 kalenderjaren en het lopende jaar  gratis
Rekeninginformatie ouder dan 7 kalenderjaren (niet online) n.t.b.
   
FTP dienstverlening (verzenden en ontvangen)  
Abonnementskosten per maand 150,00
Implementatiekosten eenmalig 2.000,00
   
API dienstverlening (verzenden en ontvangen)  
Implementatiekosten eenmalig n.n.b.
Abonnementskosten per kwartaal 50,00
   
Multibank rapportage (via SWIFT)  
Uitgaand per rekening / per kwartaal 50,00
Inkomend per rekening / per kwartaal 25,00

Waarom wijzigen de tarieven? 

Als gevolg van corona is er wereldwijd een tekort aan chips voor verschillende apparaten. Helaas geldt dat ook voor de Digipass hardware token. De voorraad is beperkt en om CO2-impact te verminderen is besloten additionele kosten in rekening te brengen voor de aanschaf van de hardware token. De digitale variant van de Digipass is daarentegen gratis en gebruiksvriendelijker. Het tarief voor het ontvangen van papieren rekeninginformatie is vanwege de hogere  portokosten aangepast van EUR 1,00 naar EUR 2,50. 

Negatieve creditrente

Vanaf 1 juli 2021 bracht BNG Bank negatieve creditrente in rekening over tegoeden in Rekening Courant. Vanaf 0,5 mln tot 2,5 mln werd het 1-maands Euribor-tarief in rekening gebracht. Vanaf 2,5 mln gold de standaard creditrente, tenzij met u een ander tarief is overeengekomen. Deze drempelbedragen zijn als gevolg van het wegvallen van de negatieve creditrente per 1 oktober 2022 komen te vervallen. 
BNG Bank behoudt zich het recht voor om drempelbedragen en tarieven te wijzigen wanneer veranderende marktomstandigheden hiertoe aanleiding geven. 

 

Download versie: Tarieven Betalingsverkeer per 1 april 2024 (pdf, 45 kB)

Contact of vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice per e-mail of bel naar 070 - 3750 555.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.