BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Gedreven door maatschappelijke impact

Organisatie en bestuur

BNG Bank is opgericht in 1914 en richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Ambitie is dat klanten de bank beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van hun maatschappelijke vraagstukken. De bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Bekijk de organisatiestructuur van BNG Bank.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Executive Committee en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. Meer

Executive Committee

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan het Executive Committee. Meer

Organogram

Een overzicht van de directeuren en afdelingshoofden die rechtstreeks aan het Executive Committee rapporteren. Meer

Reglementen ExCo Commissies

Het Executive Committee van BNG Bank heeft commissies ingesteld om besluitvorming in het ExCo voor te bereiden, advies te verstrekken aan het ExCo of gemandateerd zijn om besluiten te nemen. In bijgaande document is per commissie uitgewerkt de opdracht, de samenstelling en het mandaat beschreven. Meer (pdf, 243 kB)

Dochtermaatschappijen en deelnemingen

BNG Bank heeft twee dochtermaatschappijen en een aantal deelnemingen met invloed van betekenis. Meer

Tekenbevoegde functionarissen

Bij de tekenbevoegdheid wordt onderscheid gemaakt tussen de tekenbevoegdheid ten aanzien van cliënten, financiële tegenpartijen en afnemers en leveranciers.

Stakeholdermodel

Het stakeholdermodel van BNG Bank is onderdeel van het ESG-beleid. Meer 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van het Executive Committee (ExCo), als sparringpartner van het ExCo bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers. Meer

Bedrijfscode

De BNG Bank Bedrijfscode geeft medewerkers van BNG Bank en haar dochterondernemingen richting aan hun handelen. Meer

Gezondheid en veiligheid

BNG Bank heeft een beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, op basis van de Arbowet. Meer (pdf, 23 kB)

Sponsoring

Om gehoor te geven aan sponsorverzoeken is in 1964 het BNG Cultuurfonds opgericht. Meer

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.