Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Executive Committee en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.

Taak

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Executive Committee en op de algemene gang van zaken bij BNG Bank. De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement

Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen.

Reglement Raad van Commissarissen

Profiel

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor de Raad van Commissarissen opgesteld en goedgekeurd. De profielschets is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april 2019 met de aandeelhouders besproken.

Profiel Raad van Commissarissen (pdf, 28 kB)

Beloning

De beloning voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van BNG Bank. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend. BNG Bank verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen.

Beloningsbeleid

Rooster van aftreden

Een commissaris kan worden (her)benoemd conform het bepaalde in de statuten.

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.