Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Executive Committee en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De Raad bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


Huub Arendse (1958), Voorzitter RvC

Huub Arendse was onder meer CFO en lid van de RvB van de coöperatieve verzekeraar Achmea. Hij is voorzitter van de RvC van Achmea Bank.

 

 

 


Karin Bergstein (1967)

Karin Bergstein was lid van het directieteam van ING Bank Nederland en van de Raad van Bestuur van a.s.r. Zij is onder meer lid van de RvC van Van Lanschot Kempen.

 

 


Marlies van Elst (1966)

Marlies van Elst was COO van ING Bank in België en Polen en lid van het Operations & IT Management Team van ING Groep. Ze is onder meer lid van de RvC van Bank Mendes Gans N.V.

 

 


Leonard Geluk (1970)

Leonard Geluk is algemeen directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voorheen wethouder Jeugd & Onderwijs bij de gemeente Rotterdam en voorzitter van het College van Bestuur van achtereenvolgens ROC Midden Nederland en De Haagse Hogeschool.

 

 


Femke de Vries (1972)

Femke de Vries is zelfstandig adviseur op het gebied van gedrag, cultuur en risicomanagement en bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder was zij werkzaam in verschillende functies bij De Nederlandsche Bank, waaronder als directeur van de Divisie Toezicht Expertisecentra en als Secretaris-Directeur. Daarnaast is ze lid geweest van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten.

 


Marja Elsinga (1964)

Marja Elsinga is professor ‘Housing Institutions & Governance’ aan de TU Delft en lid van de RvC van woningcorporatie Ymere. Zij was onder meer vice-voorzitter van het College van Deskundigen van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

 

 


Constant Korthout (1962)

Constant Korthout was CFRO bij Robeco Groep en Van Lanschot Kempen. Hij is onder meer lid van de RvC van APG Groep, Knab en ANWB.

 

 

 

Samenstelling commissies 

Commissaris

Raad van
Commissarissen

Audit Committee

Risk Committee

HR Committee

RemCie

Huub Arendse vz

vz x
Karin Bergstein x vz x    
Marlies van Elst x   x    
Marja Elsinga  x     x  x
Leonard Geluk x  x   x x
Constant Korthout x x vz    
Femke de Vries
x   x
x vz

vz = voorzitter
x = lid

Nevenfuncties

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.