Rooster van aftreden

Het rooster bevat het schema met de data waarop commissarissen zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden.

Naam

Datum benoeming

Datum laatste herbenoeming

Aftredend in**

   
      2025 2026   2027 2028 
Huub Arendse* 2019, Apr 18 2023, Apr 20      A  
Karin Bergstein 2021, Apr 22

H      
Marlies van Elst* 2018, Apr 19
2022, Apr 21  A    
Marja Elsinga  2024, Apr 25          H
Leonard Geluk 2021, Apr 22 H      
Constant Korthout 2024, Apr 25          H
Femke de Vries
2021, Apr 22
H      
 
* Versterkt aanbevelingsrecht van de OR
** Overeenkomstig artikel 12.8 van de Statuten van BNG Bank N.V. aftredend in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders nadat een periode van vier jaar is verstreken sedert de laatste benoeming. In het schema is ervan uitgegaan dat dit de jaarlijkse AVA in april zal zijn.

A = aftredend
H = aftredend en herbenoembaar
VA = vervroegd aftredend

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.