Rooster van aftreden

Het rooster bevat het schema met de data waarop commissarissen zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden.
Naam Datum
benoeming
Datum laatste
herbenoeming
Aftredend in**
2022 2023 2024 2025 2026 
Arendse * 2019, Apr 18 H
 
Van Rutte
2015, Nov 23
2020, Apr 16
    A    
Bergstein 2021, Apr 22         H  
Conijn 2016, Jan 01 2020, Apr 16   A
 
Van Elst * 2018, Apr 19 2022, Apr 21 H
  A
Geluk 2021, Apr 22  
    H  
De Vries 2021, Apr 22

H  

* Versterkt aanbevelingsrecht van de OR
** Overeenkomstig artikel 12.8 van de Statuten van BNG Bank N.V. aftredend in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders nadat een periode van vier jaar is verstreken sedert de laatste benoeming. In het schema is ervan uitgegaan dat dit de jaarlijkse AVA in april zal zijn.

A = aftredend
H = aftredend en herbenoembaar
VA = vervroegd aftredend

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.