BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Gedreven door maatschappelijke impact

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. BNG Bank heeft de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt.

Regeling beheerst beloningsbeleid

De regeling is gericht op het beloningsbeleid voor alle medewerkers van onder toezicht staande instellingen. Binnen BNG Bank bestaat geen reguliere variabele beloning. De enige vorm van variabele beloning die bestaat is de discretionaire bevoegdheid voor het Executive Committee in geval van buitengewone incidentele prestaties aan medewerkers een gratificatie toe te kennen.

Beloning Raad van Commissarissen

De beloning voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van BNG Bank. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend. BNG Bank verstrekt aan haar commissarissen geen (persoonlijke) leningen of andere bancaire producten.

Beloningsbeleid Executive Committee 

Het beloningsbeleid voor statutaire leden van het Executive Committee is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het vastgestelde beloningsbeleid is mede bepaald door het beloningsbeleid van de overheid ten aanzien van Staatsdeelnemingen.

De Wet Normering Topinkomens is op BNG Bank niet van toepassing, omdat de bank geen publieke of semipublieke instelling is, maar een naamloze vennootschap.

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid medewerkers is vastgesteld door het Executive Committee. De onderdelen die betrekking hebben op directie en stafhoofden zijn door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Van de onderdelen die betrekking hebben op de overige medewerkers heeft de Raad van Commissarissen kennis genomen.

Relevante links

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.