Executive Committee

Het Executive Committee is belast met het dagelijks bestuur van de bank. Het Executive Committee bestaat uit vijf leden, waarvan één voorzitter, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling

Het Executive Committee is zodanig samengesteld, dat het zijn taak naar behoren kan vervullen. Het Executive Committee streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Samenstelling Executive Committee

Reglement

In het reglement Statutair Bestuur & Executive Committee zijn de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheden van de leden van het Executive Committee (waaronder de statutaire leden) en de werkwijze van het Statutair Bestuur en het Executive Committee van BNG Bank neergelegd.

Reglement Statutair Bestuur & Executive Committee (PDF, 94kB)

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. BNG Bank heeft de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt. 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.