Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van het Executive Committee, als sparringpartner van het Executive Committee bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers. De Ondernemingsraad bestaat uit negen leden.

Kiesgerechtigde en verkiesbare personen

Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste zes maanden direct voorafgaande aan de datum van de verkiezingen in de onderneming werkzaam zijn geweest op grond van een arbeidsovereenkomst met de onderneming. Verkiesbaar tot lid van de Ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste zes maanden direct voorafgaande aan de datum van de verkiezingen onafgebroken in de onderneming werkzaam zijn geweest op grond van een arbeidsovereenkomst met de onderneming.

Reglement Ondernemingsraad

Het reglement bevat onder meer regels voor de samenstelling en zittingsduur, de kandidaatstelling en verkiezing, de voorziening in tussentijdse vacatures en de werkwijze van zowel de Ondernemingsraad als zijn commissies. De volledige tekst van het reglement kunt u hier downloaden.


BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.