Grondslagen voor de beleidsagenda 2010-2014 Duurzame stedelijke ontwikkeling (I)

Na de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen nieuwe Colleges van B&W worden gevormd en worden nieuwe coalitieakkoorden gesmeed. Steden zijn centra in tal van fysieke en virtuele netwerken. Door het selectief versterken van de centrumfuncties en het onderkennen en verbeteren van de infrastructurele netwerken die burgers en bedrijven met elkaar verbinden, kunnen steden hun positie versterken. In twee artikelen presenteert de auteur een beleidsagenda voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. In het eerste artikel staan duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuurprojecten centraal.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening