Nieuwe raadsperiode goed moment voor evaluatie inrichting programmabegroting

Op dit moment wordt er door politieke partijen driftig gewerkt aan de lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Na de verkiezingen zal op basis van die programma's onderhandeld worden over een coalitie- of collegeprogramma. De concrete uitwerking daarvan krijgt vorm in de programmabegrotingen van 2011 en latere jaren. Een aspect dat bij de vele publicaties over de programmabegroting weinig tot geen aandacht krijgt is de indeling in programma's. Omdat het begin van een nieuwe raadsperiode een goed moment is om stil te staan bij de inrichting van de programmabegroting wordt in dit artikel de indeling in programma's verkend.

Trefwoorden: Tags: Financiering