Woningcorporaties: positie geregeld, bezuinigingen dreigen

Eind vorig jaar berichtter de minister van Wonen, Wijken en Integratie over het zogeheten staatssteundossier in relatie tot woningcorporaties. De Europese Commissie heeft geruime tijd kritische vragen gesteld over de positie van Nederlandse woningcorporaties. De commissie vond kennelijk dat hier sprake was van ongeoorloofde staatssteun en het ontbreken van een gelijk speelveld ten opzichte van commerciƫle verhuurders, vastgoedbeleggers en particuliere ontwikkelingsmaatschappijen. Uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer blijkt dat het kabinet nu overeenstemming heeft bereikt met de Europese Commissie over een aantal belangrijke punten die ook voor andere EU-lidstaten van groot belang zijn.

Trefwoorden: Tags: Wonen