Het dilemma van verbonden partijen

Hoe kunnen gemeenten de winst van schaalvergroting verzilveren en voorkomen dat deze verdampt door kostbare sturing en beheersing. Dit kan door zich steeds meer op hun kerntaken te richten want specialisatie maakt schaalvergroting mogelijk. En schaalvergroting betekent kostenbesparing. Blijft de vraag wat gaat de gemeente zelf doen?

Trefwoorden: Tags: Organisatie