SEPA en de gemeente Rotterdam

Het Europese project SEPA is erop gericht om alle elektronische eurobetalingen te harmoniseren. De gemeente Rotterdam vervult een voortrekkersrol. Lees hier hoe zij dat aanpakt.

Trefwoorden: Tags: Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.