Beïnvloeden gemeenten het jaarresultaat in hun jaarrekening?

Dit artikel beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar resultaatsturing bij gemeenten. Het geeft gebruikers van gemeentelijke jaarrekeningen, zoals raadsleden en inwoners, tips bij het interpreteren van de cijfers in jaarrekeningen van gemeenten, maar gaat ook in op de vraag of resultaatsturing, 'creatief boekhouden', nu goed of slecht is.

Trefwoorden: Tags: Financiering