Gemeenten en ICT, recht en beleid (2) Nieuwe contacten met de burger

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staat de relatie met de burger weer bovenaan de agenda. ICT speelt daarin een speciale rol. Neem de bekendmaking van algemeen geldende voorschriften. Op landelijk niveau is bekendmaking op papier (Staatsblad, Staatscourant) vervangen door een louter elektronische afkondiging. Dit geldt ook voor lagere overheden zoals gemeenten met een gemeenteblad. Deze krijgen wel een overgangsperiode tot 1 januari 2011.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen