Resultaat voor of na bestemming: Manipulatie?

Provincies en gemeenten werken al weer 5 jaar met het BBV. Het in het BBV gehanteerde resultaatmodel roept nog steeds veel vragen op. Het wordt zelfs als 'raadsonvriendelijk en onbegrijpelijk' bestempeld. In het onderzoek van H.F. Loeff Resultaatsturing bij Nederlandse gemeenten wordt statistisch 'bewezen' dat de Nederlandse gemeenten de - via het BBV toegestane (tussentijdse) - resultaatsturing toepassen om negatieve resultaten te voorkomen en om positieve resultaten te dempen. In dit artikel wordt uitgelegd dat het BBV-resultaatmodel inderdaad als een raadsvriendelijk bijsturingsmodel bedoeld is. Daartoe wordt eerst het resultaatmodel toegelicht en vervolgens wordt nader ingegaan op de toepassing daarvan.

Trefwoorden: Tags: Financiering