Goede kostenbeheersing: noodzaak voor bestuurlijke samenwerking bij Regiotaxi

Collectief vraagafhankelijk vervoer is een complex samenwerkingsvraagstuk. Het gaat om afweging van verschillende belangen van betrokken gemeenten en provincie, de verschillende beleidsvelden die ervan afhankelijk zijn, de verschillende doelen die ermee kunnen worden nagestreefd en de limieten aan de beschikbaarheid van middelen.

Trefwoorden: Tags: