Verlagen overhead overheid vraagt lef ambtelijke top

Vijftien tot veertig procent van het personeel van publieke organisaties werkt niet in het primaire proces. Tegen de achtergrond van de noodzakelijke bezuinigingen kan hier winst worden geboekt. Dit vraagt wel om lef en stevige sturing van de ambtelijke top.

Trefwoorden: Tags: Organisatie