Controleprotocollen bij subsidieregelingen: zin of onzin ?

Subsidies zijn een belangrijk beleidsinstrument voor gemeenten. De accountant komt in beeld wanneer de subsidieontvanger verantwoording moet afleggen over de besteding van de subsidiegelden. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van een controleprotocol. Vaak gaat het mis, omdat niet goed is nagedacht over de informatie die de gemeente eigenlijk nodig heeft of omdat het verkeerde accountantsproduct is gekozen.

Trefwoorden: Tags: Financiering