Duurzaam vermogensbeheer stiefkindje

De verkoop van de Eneco- en Nuon-aandelen maakt de vraag actueel of de vrijkomende gelden al dan niet duurzaam belegd zouden moeten worden. Daarvoor stond duurzaam beleggen nooit hoog op de politieke agenda. De wijd verbreide veronderstelling dat het niet rendabel zou zijn, is daar mede debet aan terwijl meerdere toonaangevende onderzoeken het tegendeel uitwijzen.

Trefwoorden: Tags: Financiering