Leefbaarheid in de kernen

De gemeente Leudal is een van de gemeenten die in een krimpregio liggen. De Rekenkamer van deze gemeente heeft een analyse losgelaten op de afspraken en beleidsdoelstellingen met betrekking tot leefbaarheid, de verrichte activiteiten en de dilemma's die zich voordoen ten aanzien van dit onderwerp.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening; Sociaal domein; Organisatie