Partners in krimp

Terwijl de Randstad volloopt lopen steeds meer gebieden in Noord, Oost en Zuid-Nederland langzaam leeg. Voorzieningen kunnen dan niet meer in stand worden gehouden en leegstand dreigt. Er dient beleid ontwikkeld te worden dat de gevolgen van krimp zo goed mogelijk begeleidt. Maar bovenal moeten initiatieven van bewoners zelf om de leefbaarheid in een regio te verbeteren op waarde worden geschat.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening; Financiering; Sociaal domein