De lasten van vermogen

Een aantal gemeenten en provincies beschikt door de verkoop van hun aandeel in Essen of Nuon over aanzienlijke liquiditeiten. De grote sommen geld waarover het gaat brengt niet alleen lusten met zich mee. De verantwoordelijkheid te komen tot een degelijke aanwending en belegging van het vermogen is navanant.

Trefwoorden: Tags: Financiering