Gemeentefonds als automatische stabilisator

De normeringssystematiek van het gemeentefonds is voor een aantal jaar buiten werking gesteld als uitvloeisel van de financiƫle crisis. De koppeling aan de (netto gecorrigeerde) rijksuitgaven staat ter discussie. Een alternatief zou de koppeling aan het bruto binnenlands product kunnen zijn.

Trefwoorden: Tags: Organisatie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.